Legislacja

Nowe lokalne podatki od środków transportu

Autor: Monitor Polski, Gazeta Wyborcza - Częstochowa, Gazeta Wyborcza - Radom, Gazeta Prawna

23 listopada 2005

Od 2006 r. maksymalna roczna stawka podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 5,5 t wyniesie w przyszłym roku 656,38 zł (dziś jest to 640,37 zł). Od 5,5 do 9 t - 1093,96 zł (jest 1067,27 zł), powyżej 9 t - 1312,75 zł (jest 1280,73 zł). W przypadku autobusu o liczbie miejsc mniejszej niż 30 podatek wyniesie 1531,54 zł (jest 1494,18 zł), a gdy miejsc jest więcej niż 30 - 1936,29 zł (teraz 1889,06 zł).