Legislacja

Nowe na stacjach badań technicznych

Autor: PRAWO DROGOWE@NEWS

8 listopada 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.