Legislacja

Nowe normy czasu pracy kierowców ciężarówek ponad 3,5 tony

6 lutego 2006

Parlament Europejski zatwierdził porozumienie w zakresie czasu pracy kierowców ciężarówek. Ustalił na 56 godzin w tygodniu maksymalny czas pracy kierowców. Jeśli pracują bez przerwy przez dwa tygodnie, nie mogą przekroczyć łącznie 90 godzin. Normę dzienną ustalono na nie więcej niż 9 godzin. W tygodniu kierowcy mogą prowadzić pojazdy przez 10 godzin tylko przez 2 dni. Postanowiono też uwzględnić czas załadunku i rozładunku. Razem z nim kierowcy nie wolno pracować dłużej niż 60 godzin w tygodniu. W ciągu czterech miesięcy średnia tygodniowa nie może z kolei przekroczyć 48 godzin. Nowe normy dotyczą pojazdów o ciężarze ponad 3,5 tony. Muszą być zatwierdzone przez ministrów transportu 25 krajów, co będzie formalnością, a zaczną obowiązywać rok po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii. Powinno to nastąpić w kwietniu. Przepisy dotyczyć będą również Polski.

Według starych przepisów z 1985 r. kierowcy mogli pracować do 74 godzin tygodniowo. Nowe przepisy wydłużają czas odpoczynku do 11 godzin bez przerwy i do minimum 45 godzin po dwóch tygodniach pracy. Kierowcy mogą sami zadecydować o podziale dziennego czasu odpoczynku na 3 i 9 godzin. Przyjęta jednocześnie dyrektywa przewiduje zwiększenie kontroli drogowych z 1 proc. do 3 proc. dni pracy kierowców. Ważną zmianą jest przeniesienie odpowiedzialności za naruszanie przepisów z kierowców - znajdujących się pod presją - na ich pracodawców.

Eurodeputowani zatwierdzili też grudniowy kompromis w sprawie tachografów elektronicznych (urządzeń kontrolujących czas prowadzenia pojazdu). Wszystkie nowe ciężarówki muszą mieć takie tachografy po 20 dniach od publikacji nowych norm i dyrektywy w Dzienniku Urzędowym UE.