Legislacja

Nowe oznaczenia Straży Granicznej

23 lutego 2007

Zaczyna obowiązywać zmienione 24 stycznia rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Źródło Dz. U. Nr 20, poz. 121