Legislacja

Nowe przepisy obowiązujące kierowców zawodowych

6 października 2007

Ministerstwo Transportu zapowiada, że zmieni prawo i zaostrzy przepisy obowiązujące kierowców zawodowych. Chce podwyższyć minimalny wiek, w którym będzie można podjąć pracę zawodowego kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów (kategoria C i D). Dziś jest to odpowiednio 18 i 21 lat, a ma być 21 i 24 lata. Planuje też wprowadzić terminowe prawo jazdy. Jeśli idzie o badania lekarskie i psychologiczne kierowców, surowsze prawo obowiązuje już od początku br. Nowe przepisy o badaniach dotyczą też kierowców taksówek. W tym samym czasie, gdy świadectwo kwalifikacji zastąpiono oświadczeniem przedsiębiorcy o posiadaniu ważnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego - potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy - wprowadzono nowe terminy kontrolnych badań psychologicznych. Kierowcy wykonujący transport drogowy (w tym kierowcy taksówek) podlegają badaniom psychologicznym (tzw. psychotestom dla kierowców): w wieku do 60 lat - co pięć lat, w wieku powyżej 60 lat - co 30 miesięcy. Psychotesty dla kierowców przeprowadza się w pracowniach psychologicznych posiadających upoważnienie wojewody. Orzeczenie psychologiczne zawiera pouczenie o trybie odwoławczym -wykonuje je uprawniony psycholog prowadzący badania w zakresie psychologii transportu przez pięć lat. Testów nie przeprowadza się, jeżeli kierowca informuje o złym stanie zdrowia lub samopoczuciu. Badaniu nie można poddać także kierowcy będącego pod wpływem alkoholu. Testy przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości (np. prawo jazdy). Obok badań psychologicznych kierowcy zawodowi poddawani są też drobiazgowym okresowym badaniom lekarskim. Muszą je wykonać: co pięć lat - do ukończenia 60 lat; co 30 miesięcy -w wieku od 60 lat. - Nowe zasady obowiązują od 3 stycznia 2007 r. - mówi "Rzeczpospolitej" Tomasz Piętka z Ministerstwa Transportu.