Legislacja

Nowe przepisy parkowania w strefie płatnej strefie

19 września 2011

8ea39f4e109e974cb6a57988a463cf85b6cc0f1a(Fot.: PD@N 400-2jm)

W Rada Warszawy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat. Radni rozszerzyli definicję mieszkańca strefy płatnego parkowania i samej strefy płatnego parkowania odróżnili pojazd samochodowy od samochodu oraz określili sposób umieszczania wymaganych pozwoleń na parkowania. Uchwała wchodzi właśnie w życie. Któż to jest mieszkaniec strefy płatnego parkowania? Otóż: mieszkaniec SPPN to “osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy na obszarze obejmującym SPPN oraz przylegających do jej granic nieruchomości." Osoba taka może otrzymać na jeden pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 tony abonament. Zostawiając swój pojazd umieszcza on dokument uprawniający do parkowania w strefie włożone za przednią szybą wewnątrz pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający ich odczytanie z zewnątrz. Brak takiej możliwości jest równoznaczny z brakiem opłaty za parkowanie - czytamy w uchwale. Identyfikator "K" musi znaleźć się przy prawej dolnej krawędzi szyby przedniej pojazdu samochodowego: “2. Bilety kontrolne, abonament, kartę “N+” wraz z kartą parkingową, “Kartę Powstańca”, “Kartę Honorową", Legitymację Honorowego Obywatela m.st. Warszawy lub identyfikator “K” należy wy-łożyć za przednią szybą wewnątrz pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający ich odczyta-nie z zewnątrz oraz sprawdzić ich widoczność z zewnątrz w zaparkowanym pojeździe, z tym, że identyfikator “K” należy umieścić przy prawej dolnej krawędzi szyby przedniej pojazdu samochodowego.”