Legislacja

Nowe przepisy wykonawcze do ustawy o transporcie

2 kwietnia 2009

W życie weszło rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu. Rozporządzenie określa: - rodzaje oraz wzory certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, termin ważności certyfikatów, dokumenty, na podstawie których certyfikat jest wydawany i wznawiany.

Źródło Dziennik Ustaw 2009.54.443