Legislacja

Nowe rozporządzenie ws. pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych

26 września 2012

W Dzienniku Ustaw Opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uprawnień osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Akt określa uprawnienia osób do kierowania pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych lub pobranymi w ramach świadczeń na rzecz obrony, zwanymi dalej "pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych", a także dodatkowe wymagania w stosunku do tych osób. Ustawodawca określił osoby, które mogą kierować pojazdem specjalnym lub pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych na podwoziu kołowym oraz zespołem pojazdów specjalnych składającym się z pojazdu na podwoziu kołowym i przyczepy specjalnej, jeżeli:

1)posiada uprawnienia do kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych odpowiedniej kategorii w zakresie prawa jazdy lub pozwolenia wojskowego;

2)ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych, zwany dalej "kursem", w jednostce wojskowej uprawnionej do prowadzenia szkolenia w odniesieniu do kołowych transporterów opancerzonych i samochodów opancerzonych o konstrukcji samonośnej.

Osoba może kierować pojazdem specjalnym lub pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych na podwoziu gąsienicowym oraz zespołem pojazdów specjalnych składającym się z pojazdu na podwoziu gąsienicowym i przyczepy specjalnej lub używanej do celów specjalnych, jeżeli: posiada uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy lub pozwolenia wojskowego jednej z następujących kategorii: B, C1, C, D1, D lub T, a także ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs w jednostce wojskowej uprawnionej do prowadzenia szkolenia w odniesieniu do pojazdów na podwoziu gąsienicowym. Do kierowania zespołem pojazdów specjalnych lub pojazdów przeznaczonych do celów specjalnych składającym się z pojazdu kołowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i przyczepy specjalnej nieprzekraczającej 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej uprawnia prawo jazdy kategorii C. Natomiast kurs obejmuje następujące przedmioty szkoleniowe: budowa i eksploatacja pojazdu; nauka jazdy; obsługiwanie pojazdu; szkolenie medyczne; ochrona środowiska.