Legislacja

Nowe środki postępowań w sprawach o wykroczenia

7 listopada 2014

Opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - akty wykonawcze wydano na podstawie art. 37a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia:

-rozporządzenie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (2014.1549);

-rozporządzenie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku i obrazu i dźwięku z rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu (2014.1548).

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 9 listopada 2014 r.