Legislacja

Nowe standardy bezpieczeństwa sieci transeuropejskich

5 października 2006

Komisja Europejska zaproponowanych dyrektywę wprowadzająca nowe standardy bezpieczeństwa na istniejących i planowanych drogach należących do tzw. sieci transeuropejskich UE (do roku 2020 w sumie blisko 90 tys. km). W Polsce jest to trasa Gdańsk-Warszawa-Wiedeń. Przewiduje się m.in. montowanie wzmocnionych barierek, osłanianie nimi słupów oświetleniowych i filarów wiaduktów, a także m.in. oddzielenie szerokim poboczem od właściwej jezdni miejsc, gdzie występuje ryzyko osuwisk ziemi albo kamieni. Komisarz UE ds. transportu Jacques Barrot ocenił, że dzięki temu można będzie zapobiec wypadkom, w których co roku ginie co najmniej 600 osób, a 7 tys. zostaje rannych. W 2001 roku UE przyjęła strategię redukcji o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków samochodowych. Według statystyk co roku na europejskich drogach ginie 41,5 tys. osób, a 1,7 mln zostaje rannych. Jedna trzecia wypadków spowodowana jest nadmierną prędkością. Dyrektywa musi zostać zaakceptowana przez kraje członkowskie i Parlament Europejski. Dyrektywa wejdzie w życie najwcześniej w 2008 roku.