Legislacja

Nowe uprawnienia do kontroli

31 lipca 2009

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.  Projekt wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - poprzez poszerzenie uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 92a ustawy o transporcie drogowym oraz art. 24 ust. 4 ustawy o systemie tachografów cyfrowych. Przyznanie uprawnień funkcjonariuszom Straży Granicznej będzie dotyczyło wykroczenia związanego z przekroczeniem przepisów określających maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu oraz czasu odpoczynku kierowców, a także związanego z użytkowaniem analogowych urządzeń rejestrujących czas jazdy i odpoczynek kierowcy. Projektowane regulacje prawne powinny przyczynić się do pełniejszej realizacji przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz przepisów w zakresie kontroli czasu pracy kierowców. Ponadto projektowane rozwiązania prawne zlikwidują różnice w możliwości stosowania prawa przez poszczególne służby kontrolne, gdyż obecnie uprawnienia mandatowe - w tym zakresie - posiada Policja i Inspekcja Transportu Drogowego.

Słowa kluczowe mandaty straż graniczna