Legislacja

Nowe ustalenia dróg krajowych

2 lipca 2015

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia dróg krajowych. W szesnastu załącznikach do aktu określono wojewódzkie przebiegi dróg krajowych (2015.941). Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim (2010.59.371). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Słowa kluczowe drogi krajowe