Legislacja

Nowe wymogi w zakresie bezpiecznego przewożenia dzieci

19 lipca 2014

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części. Projekt powstał w związku z koniecznością wdrożenia do prawa polskiego przepisów dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/37/UE z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/671/EWG odnoszącą się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach. Dyrektywa ta uwzględnia konieczność stosowania urządzeń przytrzymujących dla dzieci homologowanych zgodnie z wymaganiami technicznymi. Projekt wprowadza możliwość przeprowadzania badań homologacyjnych oraz uzyskania świadectwa homologacji dla urządzeń przytrzymujących dzieci w pojazdach (foteliki dla dzieci), zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 129 - czytamy w ocenie skutków regulacji. Rekomendowane rozwiązanie to - wprowadzenie przepisów uwzględniających postęp techniczny oraz nowe wymogi w zakresie bezpiecznego przewożenia dzieci w fotelikach.