Legislacja

Nowe wysokości prowizji w transporcie drogowym

Autor: Prawo Drogowe@NEWS, Rzeczpospolita

18 października 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20 września 2005 zmieniające wysokość stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposób jej pobierania i rozliczania. Pobierający - zgodnie z ustawą o transporcie drogowym - opłaty w transporcie drogowym za te czynności otrzymają podwyższoną prowizję. Przepis dotyczy m.in.: urzędów celnych (granicznych i wewnątrz kraju), prowadzący stacje benzynowe, polskie organizacje zrzeszające przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym.

Słowa kluczowe opłaty transport drogowy