Legislacja

Nowe wzory uprawnień do przejazdów ulgowych

21 lipca 2014

W Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (2014.953). Akt wchodzi w życie z dniem 22 lipca br. W tym samym terminie za uchylone uznane zostaje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (2003.134.1259).