Legislacja

Nowe: znak drogowy oraz tabliczka drogowa

15 czerwca 2011

 

ba1f6d2a977966b7dc986595651a5111b75c79d1127b5305bcecb0218511232df06c7ac54cd525c8

(Fot.: PD@N 391-23/24)

^ Znak D-39a “opłaty drogowe” informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tabliczka T-34 tabliczka do znaków drogowych wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną. Umieszczona pod znakiem E-15a, E-15c albo E-15d tabliczka T-34 oznacza, że za przejazd odcinkiem

drogi publicznej tak oznaczonym pobiera się opłatę elektroniczną.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Akt wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W dziale Znaki drogowe pionowe wprowadzono nowy znak - D-39a "opłaty drogowe", który informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umieszczona pod znakiem E-15a, E-15c albo E-15d tabliczka T-34 oznacza, że za przejazd odcinkiem drogi publicznej tak oznaczonym pobiera się opłatę elektroniczną.