Legislacja

Nowe znak i tabliczka już obowiązują

30 czerwca 2011

00cb2360b0231daa9bbadd2f5144c8c1d2c2cbc1ddbf22eaf4984fefbcdf35d67c0bb77cea11e75c(Fot.: PD@N 392-53-54)

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury: Nowy znak drogowy D-39a "opłaty drogowe" oraz tabliczka T-34

W dniu 30 czerwca 2011 r. wchodzą w życie przepisyrozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 124, poz. 705) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 124, poz. 702).

Wymienione wyżej akty prawne wprowadzają znak drogowy D-39a “opłaty drogowe” oraz tabliczkę do znaków drogowych T-34 wskazującą pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną.

Przepisy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych określają wzór oraz znaczenie wskazanych wyżej znaków drogowych, natomiast rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach reguluje zasady stosowania tych znaków na drogach.

Znak D-39a będzie stosowany na drogach w pobliżu granicy państwa. Dodatkowo znak ten może być umieszczany również:

- na parkingu położonym w pobliżu granicy państwa,

- przed punktem poboru opłat w pobliżu tej granicy.

Znak D-39a zapewni kierującym pojazdami wjeżdżającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informację o opłatach wnoszonych za przejazd po drogach publicznych. Tabliczka T-34 będzie stosowana na drogach objętych poborem opłaty elektronicznej, łącznie ze znakami numeru drogi: E-15a “numer drogi krajowej”, E-15c “numer autostrady” albo E-15d “numer drogi ekspresowej”.