Legislacja

Nowe znaki drogowe jak najszybciej - informuje rzecznik resortu

14 maja 2013

8ab7cb41a2fc0693032d746b5d8b8691a1a3b9991bc8b448e39e7d9c3d564ff2e900d6f09b7a012b

^ Przykład znaku R-4 z oznaczeniem szlaku rowerowego, w projektach znaków przewidziano także barwne oznaczenie szlaku. Obok Znak R-4a umieszczany pod innymi znakami kategorii R w odległości 50 do 100 m przed połączeniem dróg lub szlaków rowerowych, na którym szlak zmienia kierunek. (Fot.: PD@N 458-36-37

Od kilku miesięcy trwa procesowanie nowel rozporządzeń w sprawie znaków drogowych: zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz drugiego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zaproponowane przepisy wprowadzą nowe znaki z grupy dodatkowych znaków szlaków rowerowych, dzięki którym będzie możliwe efektywne oznakowanie szlaków rowerowych. Pozwolą w sposób czytelny i jednoznaczny przekazać rowerzyście informację dotyczące szlaku rowerowego, jego rzeczywistego przebiegu, zmiany kierunku oraz występujących na nim utrudnień. Rowerzyści mówią – lato przed nami, a znaków nie ma. Rzecznika Prasowego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Mikołaja Kurpińskiego redakcja tygodnika zapytała o ewentualny termin publikacji aktów. Dowiedzieliśmy się, iż projektu są już po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych, obecnie opiniuje je Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jak najszybciej akty zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw. Poniżej informacja z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:

bf38c84b490643660ea2f1a968fda35e5386c303 

(Fot.: PD@N 463-27)