Legislacja

Nowela dotycząca badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych

26 lutego 2013

Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny. Jak czytamy w uzasadnieniu – zaproponowane zmiany do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (2012.1137 i 1448) procedowane w związku z wdrożeniem dyrektywy 2007/46/WE przewidują zmianę brzmienia w art. 86, która dopuszcza przeprowadzania przez stacje kontroli pojazdów prowadzone przez Siły Zbrojne RP badań technicznych pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych, zarejestrowanych przez właściwy organ Sił Zbrojnych RP.