Legislacja

Nowela Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym

30 stycznia 2012

657d5b48560becdd7cf7e0c6aae85ad373b4a081

(Fot..: PD@N 415-4)

W sprawie publikacji w Dzienniku Ustaw Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym interpelację (nr 1368) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej skierowała posłanka Ewa Wolak. Przypomnijmy - Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym to traktat międzynarodowym, w którym określone zostały zasady ruchu drogowego, a do ich przestrzegania zobowiązani zostali sygnatariusze. Sporządzona została 8 listopada 1968 roku w Wiedniu. W Polsce ratyfikowana 24 lutego 1988 r. Opublikowana w Dzienniku Ustaw (1988.5.40) pod nazwą “Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.”

Interpelacja (nr 1368)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie braku publikacji Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym

w Dzienniku Ustaw

Szanowny Panie Ministrze! W roku 2006 znowelizowana została Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym. Szczególny nacisk w tym dokumencie położono na dodatkową ochronę najsłabszych uczestników ruchu drogowego. Pomimo ratyfikacji przez Polskę konwencji nie została ona dotąd opublikowana w Dzienniku Ustaw. Brak tego dokumentu przetłumaczonego na język polski może przyczyniać się do nieświadomego łamania przez polskich kierowców praw zawartych w konwencji. Kiedy Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej planuje opublikowanie Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym w Dzienniku Ustaw?

Z poważaniem Poseł Ewa Wolak

Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r.