Legislacja

Nowela rozporządzenia w sprawie dróg krajowych

25 czerwca 2012

W Dzienniku Ustaw pod poz. 715 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. Wprowadzono zmianę brzmienia zapisów dotyczących: drogi ekspresowej S7 oraz dróg krajowych nr 91 i 92. Rozporządzenie obowiązuje z dniem 1 lipca 2012 r.