Legislacja

Nowela rozporządzenia ws. warunków technicznych znaków drogowych

10 maja 2016

0e55a42bc8a153c421bd586ec080a50810975854

26137332f678397d5f4d4233514e7d212d3e5c5b

42231a852fa773146d94b1705a5f79d109d66038

(538-58-60)

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (2016.647). Nowela dotyczy znaków: automatycznej kontroli prędkości, “Strefa ruchu” i “Koniec strefy ruchu”; znaków kierunku i miejscowości; znaku z numerem drogi wojewódzkiej oraz zasadom umieszczania znaków z numerem drogi. Także stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2016 r.