Legislacja

Nowela rozporządzenie w sprawie egzaminów kierowców ADR

27 września 2012

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Zamiany wejdą w życie w 14 dni po opublikowaniu akty w Dzienniku Ustaw lub 1 stycznia 2013 r.