Legislacja

Nowela ustawy o kierujących pojazdami - opublikowana

8 stycznia 2016

8233f1ace0fedf0e653a0a6b9e76ee703f49e8ab

(531a-27 fot. jola michasiewicz)

W Dzienniku Ustaw nr 27 z datą 8 stycznia 2016 r. opublikowano tekst ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Zmiana jest podyktowana koniecznością dostosowania przepisów do unijnej dyrektywy. Projektowana nowela ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Regulacje dostosowują ustawę do dyrektywy 2006/126/WE z 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy. Nowelizacja usuwa przepis umożliwiający uzyskanie prawa jazdy kategorii A w wieku 18 lat przez strażaków, wykonujących motocyklem czynności służbowe. Funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej będą mogli uzyskać prawo jazdy kategorii A po ukończeniu 18 lat. Prawo jazdy kategorii C funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu będą mogli uzyskać po ukończeniu 19 lat. Natomiast otrzymanie prawa jazdy kategorii D przez funkcjonariuszy Policji, PSP, SG i BOR będzie wymagało skończonych 21 lat. Ponadto w ustawie uzupełniono przepis określający zasady ustalania miejsca zamieszkania przy wydawaniu prawa jazdy o szczegółowe zapisy dyrektywy. Chodzi o osoby, których miejsce zamieszkania (z którym łączą je więzi osobiste) i miejsce pracy mieszczą się w różnych krajach.