Legislacja

Nowela ustawy o kierujących w Sejmie

21 grudnia 2011

bd6082c55eae497f896303dffd69830f61af2026

(Fot.: PD@N 409-17jm)

Zgodnie z informacją Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poczynionej na spotkaniu z przedstawicielami ośrodków szkolenia kierowców, do Sejmu skierowany został projekt zmian w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Można przypuszczać, iż nadane mu zostaną procedury tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej. Według stanu na dzień dzisiejszych zmiana ta nie została przewidziana w porządku obrad najbliższego posiedzenia plenarnego - 11-13 stycznia 2012 r. Zmiany odnoszą się do ujawnionych lukach prawnych dot. kat. A prawa jazdy, kat. B1, C i D.