Legislacja

Nowela w sprawie egzaminów dla kierowców ADR - opublikowana

26 listopada 2012

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Jak już wcześniej informowaliśmy projekt został opracowany w celu wdrożenia do polskiego systemu prawnego “nowego” wzoru zaświadczenia ADR (zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne), określonego w przepisach podrozdziału 8.2.2.8 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.