Legislacja

Nowela w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

11 marca 2016

W Dzienniku Ustaw opublikowano (poz. 318) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne. Zmiany wprowadzane zostają do aktu pierwotnego z 2014 r., obowiązują z dniem 12 marca 2016 r.