Legislacja

Nowela w sprawie ograniczeń dotyczących substancji niebezpiecznych

29 czerwca 2007

W Dzienniku Ustaw Nr 116 opublikowano pod pozycją 806 opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów.

Źródło Dziennik Ustaw z dnia 29 czerwca 2007 r. Nr 116, poz. 806