Legislacja

Nowela ws. rejestracji pojazdów

12 marca 2011

Za sprawą nowelizacji rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, w przypadku powtórnej rejestracji samochodu będzie wymaganych mniej dokumentów niż obecnie. Wystarczy wówczas przedstawić jedynie dowód własności pojazdu, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (jeżeli jest wymagane) oraz dowód rejestracyjny. Tym samym w takim przypadku nie trzeba będzie okazywać np. dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty recyklingowej. Przypomnijmy, iż jeszcze do jesieni 2009 roku procedura powtórnej rejestracji w Polsce nie była możliwa. Taka luka w prawie została załatana, ale procedura rejestracji wyglądała analogicznie jak w przypadku pierwszej rejestracji auta sprowadzonego z zagranicy. Tym samym trzeba było przedstawiać wszystkie dokumenty. Teraz takiej konieczności nie będzie.