Legislacja

Nowelizacja kodeksu cywilnego po poprawkach

13 kwietnia 2007

Sejm uchwalil ustawę o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przyjęto część poprawek Senatu. Nowelizacja dotyczy działalności ubezpieczeniowej i ubezpieczeń, w tym komunikacyjnych.