Legislacja

Nowelizacja kodeksu drogowego uchwalona

10 maja 2007

Sejm RP na swoim 41. posiedzeniu zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. - trzecie czytanie. Ostatecznie Sejm znowelizował ustawę "Prawo o ruchu drogowym". Gdy ustawa wejdzie w życie, strażnicy miejscy i gminni znów będą mogli wystawiać mandaty za przekroczenie prędkości, wtedy gdy zarejestruje to fotoradar. Inicjatywa ustawodawcza ma związek z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z marca tego roku. Trybunał uznał wówczas, że straż miejska nie może karać mandatem kierowców, zarejestrowanych przez fotoradar na przekroczeniu dozwolonej prędkości. TK uznał za niekonstytucyjne przepisy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, które dawało straży miejskiej takie uprawnienia. Trybunał podkreślił, że ustawa o ruchu drogowym, na podstawie której wydano to rozporządzenie, nie pozwala straży na ściganie takich wykroczeń. Po orzeczeniu TK, straż miejska musiała zdjęcia z fotoradarów przesyłać policji, dopiero ta mogła karać kierowców. "Przede wszystkim chodzi nam o prewencję. Będziemy ustawiać fotoradary przy drogach, gdzie organizowane są nielegalne rajdy oraz w pobliżu szkół" - powiedziała rzeczniczka warszawskiej Straży Miejskiej Agnieszki Dębińska-Kubicka. Dodała, że w tej chwili stołeczni strażnicy dysponują dwoma fotoradarami. "Tego typu sprzęt jest bardzo drogi" - podkreśliła. Nowe przepisy dają strażnikom możliwość karania m.in. za wyprzedzanie na ciągłej linii, jazdę po pasie tylko dla autobusów czy przejechanie na czerwonym świetle. Kolejna zmiana prawa drogowego zakłada, że strażnik może zażądać badania alkomatem, jak również badania krwi w laboratorium. Teraz ustawą zajmie się Senat.

W uchwalonej noweli funkcjonariuszom straży powierzono m.in. prawo do ścigania (z użyciem fotoradarów) piratów jeżdżących z nadmierną prędkością czy niestosujących się do sygnalizacji świetlnej. Dynamiczny rozwój elektronicznych systemów drogowych pozwala już dziś na rejestrowanie coraz większej grupy wykroczeń drogowych. Tak więc straż (dzięki zapisom urządzeń) będzie mogła też ścigać za nieuprawnione korzystanie z pasa ruchu przeznaczonego dla autobusów czy naruszenia zakazu wjazdu na dany pas autem przekraczającym dopuszczalną masę całkowitą. Nowela zmienia też zasady poddawania kierowców badaniom na obecność w organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Dziś stwierdza się to na podstawie testów przeprowadzanych przez funkcjonariuszy na miejscu interwencji i tylko wyjątkowo (i to za zgodą kierowcy) robi się badania laboratoryjne. Po zmianie ustawy badanie krwi lub moczu w razie podejrzenia o jazdę pod wpływem środka czy substancji działającej podobnie jak alkohol nie będzie wymagało zgody kierowcy.