Legislacja

Nowelizacja ustawy o policji

24 maja 2006

Posłowie skierowali do dalszych prac w komisji projekt nowelizacji ustawy o policji.

Większość przedstawicieli klubów podkreślała podczas sejmowej debaty, że zmiana dotychczasowej ustawy jest konieczna, zwracano jednak uwagę, że część zapisów projektu budzi zastrzeżenia. Wicepremier i minister spraw wewnętrznych Ludwik Dorn, prezentując projekt noweli ustawy o policji w Sejmie podkreślił, że jest on impulsem do daleko idących zmian w tej formacji. Jego zdaniem, konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie w życie nowelizacji, gdyż "wyczerpały się już dostępne możliwości dynamizacji policji" i potrzebne są rozwiązania ustawowe.

Słowa kluczowe policja ustawa projekt