Legislacja

Nowy cennik opłat za egzamin

19 stycznia 2013

W życie wchodzi opublikowane w dniu wczorajszym rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. Tym samym traci moc rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach. Podkreślmy, iż stawki uległy zmianie po latach dziesięciu. Dla porównania stawki opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego zmieniają się następująco:

 

Zakres opłaty

Rozporządzenie z 11.12.2003 r.

Rozporządzenie z 16.1.2013

(w zł)

Za część teoretyczną

22

30

Za egzamin przeprowadzany w formie ustnej

40

-

Za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kat. A1 lub A

140

180

Za część praktyczną dla prawa jazdy kategorii AM

-

140

Za część praktyczną dla kat. A2

-

180

Za część praktyczną dla prawa jazdy kat. B

112

140

Za część praktyczną dla prawa jazdy kat. B1, C1, D1 lub T

135

170

Za część praktyczną dla prawa jazdy kat. C, D lub B+E

160

200

Za część praktyczną dla prawa jazdy kat. C1+E, C+E, D1+E lub D+E

195

245

Za część praktyczną egzaminu przeprowadzanego w celu wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem, zwanego dalej “pozwoleniem”

100

125

Porównując teksty obu wymienionych rozporządzeń zwróciliśmy uwagę, iż w tym z 2013 r. zabrakło stawki opłaty za nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym uprzednio terminie. Dotychczas była to oplata w wysokości 50% stawki podstawowej (w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu).