Legislacja

Nowy projekt ustawy o kierujących pojazdami (cz. 1)

27 marca 2006

Ministerstwo Transportu i Budownictwa opublikowało na swoich stronach internetowych kolejny projekt ustawy – datowany 10 marca 2006 r. – o osobach kierujących pojazdami. Ustawa określa osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na innych drogach położonych w strefie zamieszkania, wymagania w stosunku do tych osób oraz zasady uzyskiwania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami oraz zatrzymywania dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami.

Akt podzielono na następujące rozdziały:

I. Przepisy ogólne;
II. Osoby uprawnione do kierowania pojazdami;
III. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami;
IV. Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
V. Ośrodki szkolenia kierowców i inne podmioty prowadzące szkolenie;
VI. Instruktorzy i wykładowcy;
VII. Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej lub motorowerowej;
VIII. Nadzór nad szkoleniem:
IX. Sprawdzanie kwalifikacji i przeprowadzania egzaminów państwowych;
X. Egzaminatorzy i inne osoby przeprowadzające sprawdzenie kwalifikacji;
XI. Nadzór nad egzaminowaniem;
XII. Badanie lekarskie;
XIII. Badanie psychologiczne;
XIV. Okres próbny;
XV. Nadzór nad kierującym;
XVI. Wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne;
XVII. Doskonalenie umiejętności osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym;
XVIII. Nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu ustawy;
XIX. Przepisy karne;
XX. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.