Legislacja

Nowy projekt w sprawie warunków technicznych pojazdów

26 listopada 2012

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego w dziale Komisja Prawnicza opublikowano tekst projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Tekst opatrzony jest datą 26 listopada 2012 - wcześniejsza wersja opracowana była wg stanu na 12 września 2012 r. W ramach konsultacji uwagi zgłosiło 14. podmiotów. Komisja Prawnicza projekt prawdopodobnie w najbliższych dniach zwolni do podpisu ministra.