Legislacja

Nowy regulamin homologacji pojazdów

Autor: Dz. U. UE nr L 217 z 22 sierpnia 2005 r., s. 1.

6 września 2005

Wchodzi w życie Regulamin homologacji pojazdów w zakresie ochrony przed zderzeniami. Decyzja RU nr 2005/614/WE z 18 lipca 2005 r. dotyczy przyjęcia przez Wspólnotę regulaminów nr 94 i 95 wydanych przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ, które zawierają przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie ochrony pasażerów przed

czołowymi i bocznymi zderzeniami. Do decyzji dołączono obszerne teksty tych regulaminów.

Źródło Dz. U. UE nr L 217 z 22 sierpnia 2005 r., s. 1.