Legislacja

Nowy statut Ministerstwa Transportu i Budownictwa

24 lutego 2006

Prezes Rady Ministrów zmienił statut Ministerstwa Transportu i Budownictwa. Obecnie są w nim następujące departamenty: Kolei i Transportu Kolejowego; Dróg i Transportu Drogowego; Transportu Lotniczego; Transportu Morskiego i Śródlądowego; Planowania Strategicznego i Polityki Transportowej; Funduszy Strukturalnych; Funduszu Spójności; Inwestycji i Analiz Ekonomicznych; Budżetu i Finansowania; Współpracy z Zagranicą i Organizacji Międzynarodowych; Prawny; Telekomunikacji; Poczty; Ładu Przestrzennego i Architektury; Regulacji Rynku Nieruchomości; Rynku Budowlanego; Polityki Miejskiej; Strategii i Rozwoju Mieszkalnictwa; Orzecznictwa; Spraw Obronnych; Kontroli, Skarg i Wniosków. Podsekretarz Stanu Piotr Stomma ? kieruje sprawami dotyczącymi dróg i autostrad, transportu drogowego, oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także odpowiada za przygotowanie i realizację inwestycji resortowych.