Legislacja

Nowy wniosek o wydanie kart tachografów cyfrowych

8 września 2007

Opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r.w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie wzoru wnioskow o wydanie kart do tachografów cyfrowych. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 września 2007 r.

e-PrawoDrogowe – to rozporządzenie jest już w części TRANSPORT

1e73f8a3cecbe40dc28d41050d01fbd9cd09cdbe

e-PrawoDrogowe – zapytaj, zamów – 0-502-659-431 (non-stop)

Źródło Dziennik Ustaw z dnia 8 września 2007 r. Nr 162, poz. 1152