Legislacja

Nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych

30 grudnia 2011

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych. Rozporządzenie określa wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia. Określa także wzór załącznika do deklaracji DT-1 (DT-1/A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.