Legislacja

Nowy zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

17 września 2009

Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk odwołał Mirosława Maksymiuka z funkcji zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Lech Witecki funkcję tę powierzył Andrzejowi Maciejewskiemu. Andrzej Maciejewski był dotychczas dyrektorem Biura Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie zajmie się kierowaniem zagadnieniami dotyczącymi utrzymania i ochrony sieci dróg krajowych oraz obiektów inżynierskich, zarządzania ruchem na drogach krajowych i bezpieczeństwem ruchu drogowego. W zakres jego kompetencji wejdzie również sprawowanie nadzoru nad służbami drogowymi GDDKiA.