Legislacja

Nowy znak w rozporządzeniu i przy drodze

10 maja 2016

43f03be606589bcf33a028bdb2e815d6d138eed7

W załączniku znowelizowanego rozporządzenia w części “Znaki drogowe pionowe” dodano znak E-15h “numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t”,”, w grupie “Znaki kierunku i miejscowości” dodano rysunek E-15h

(538-61)

Opublikowano rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (2016.646). Wprowadzone zmiany dotyczą znaków E-15a “numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t”, E-15b “numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t”, E-15c “numer autostrady”,E-15d “numer drogi ekspresowej”, E-15e “numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t”, E-15f “numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t”, E-15g “numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t”, E-15h “numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t”, E-16 “numer szlaku międzynarodowego” wskazują numer i rodzaj (kategorię) drogi. Zmiany obowiązują z dniem 25 maja 2016 r.