Legislacja

O egzekwowaniu mandatów od kierowców Unii Europejskiej

5 listopada 2012

Poseł Jan Warzecha złożył interpelację (nr 10338) w sprawie problemu z wyegzekwowaniem mandatów od kierowców obywateli Słowacji. Adresatem jest minister spraw wewnętrznych. Poniżej tekst, czekamy na odpowiedź resortu.

 

 

Interpelacja (nr 10338)

do ministra spraw wewnętrznych

w sprawie problemu z wyegzekwowaniem mandatów od kierowców obywateli Słowacji

Szanowny Panie Ministrze! W mediach pojawiła się informacja, że kierowcy ze Słowacji nie muszą obawiać się mandatów wystawianych na podstawie zdjęć z fotoradarów. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest brak specjalnej umowy transgranicznej między Polską a Słowacją. Wskutek braku tej umowy nie ma możliwości wyegzekwowania kar za wykroczenia drogowe i tym samym budżet państwa traci corocznie od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Czy nie powinno się zawrzeć stosownej umowy transgranicznej?

2. Czy Polska posiada podpisane tego typu umowy z pozostałymi krajami Unii Europejskiej?

Z poważaniem

Poseł Jan Warzecha

Warszawa, dnia 11 października 2012 r.