Legislacja

O obowiązku uczestnictwa w terapii uzależnień alkoholowych

20 marca 2014

W Sejmie pierwsze czytanie dwu poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy Kodeks karny w zakresie dotyczącym pijanych kierowców. A tu: projektuustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 2169) - uzasadniający poseł Andrzej Duda oraz projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2182) - uzasadniał poseł Bartłomiej Bodio. Oba projektu wpłynęły do marszałek Sejmu na początku stycznia, złożyli je posłowie PiS i PSL. Druk 2182 skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Przypomnijmy, iż własny projekt zmian przygotował także resort sprawiedliwości. Ważna propozycja została zaproponowano w tym właśnie projekcie, a jest to wprowadzenie do ustawy o kierujących pojazdami obowiązku uczestnictwa w terapii uzależnień alkoholowych osób skazanych za kierowanie pojazdami po pijanemu. Według autorów projektu byłby to środek najbardziej "celowy i konieczny do reedukacji sprawców, a jednocześnie w pewnym stopniu dolegliwy". Terapia byłaby organizowana w rejonowych poradniach psychologicznych na koszt sprawcy.