Legislacja

O odblaskach w ustawie o ruchu drogowym

12 czerwca 2013

e09d60f10bb50fd2dba84d15bcf13a99f69e0c6e

Przykład widoczności w ciemności - źródło Raport Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. DEKRA na rok 2013.

(Fot.: PD@N 466-100)

W pierwszym dniu 43. posiedzenia Sejmu przedmiotem pracy posłów było m.inn. drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Projekt wprowadza obowiązek używania elementów odblaskowych takich, jak kamizelki lub opaski przez wszystkich pieszych poruszających się po zmierzchu po drogach poza terenem zabudowanym. Elementy odblaskowe mają być umieszczane w widocznym miejscu. Ustawodawca rozszerzy w ten sposób katalog osób obowiązanych do stosowania elementów odblaskowych. Przepis ten nie będzie dotyczyć osób poruszających się po chodniku i w strefie zamieszkania. Obecne przepisy zobowiązują do noszenia elementów odblaskowych jedynie osoby do 15 roku życia. Proponowana zmiana ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Infrastruktury. Sprawozdanie z prac komisji przedstawił poseł Leszek Aleksandrzak (druki 1098 i 1343). Jak powiedział sprawozdawca jest to krótka nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym Komisja Infrastruktury przeprowadziła pierwsze czytanie, rozpatrzyła ten projekt w dniu 9 maja i wnosi o uchwalenie projektu. Podobne stanowisko zaprezentowali przedstawiciele wszystkich klubów. Zaproponowano np. 3-miesięczne vacatio legis, które miałoby być przeznaczone na kontynuację i nasilenie akcji informacyjnej uświadamiającej niebezpieczeństwo i ryzyka wynikające z nieużywania elementów odblaskowych. Koszt wyposażenia pieszego w kamizelkę, opaskę czy światełko odblaskowe jest znikomy, szczególnie w odniesieniu do potencjalnych skód, jakie mogą być spowodowane ich brakiem. Przepis może stać się również okazją dla instytucji i organizacji pozarządowych mających w swoich celach bezpieczeństwo ruchu drogowego do ufundowania takich elementów na rzecz osób szczególnie narażonych na to ryzyko - uzasadniał poseł Tomasz Smolarz. Wypowiadający się pytali o ilość kilometrów chodników zbudowanych wzdłuż dróg krajowych w ostatnich latach? Czy nie można wdrożyć programu budowy chodników wzdłuż takich dróg? Do trzeciego czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.