Legislacja

O opłacie paliwowej

12 listopada 2014

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 23 października br. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (2014.1559). Nowela dotyczy opłaty paliwowej.