Legislacja

O pojazdach porzuconych

16 listopada 2010

W MSWiA trwają prace nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane. Zgodnie z projektem pojazd przechodzi na rzecz gminy po sześciu miesiącach od jego usunięcia. Decyzję o tym podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Kierowca, który zatarasował drogę lub zaparkował na miejscu dla osób niepełnosprawnych, zostanie powiadomiony o tym, jakie poniesie koszty holowania i postoju pojazdu na parkingu depozytowym. Właściciel pojazdu zostanie poinformowany o konsekwencjach nieodebrania auta z parkingu depozytowego w wyznaczonym czasie. Takie obowiązki na straż miejską czy policję nakłada projekt rozporządzenia w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej, który przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do tej pory właściciel był informowany, że policja lub straż miejska odholowała mu auto na parking depozytowy. Jednak teraz dowie się dodatkowo, że jeżeli nie odbierze samochodu w ciągu trzech miesięcy od daty jego usunięcia z drogi, to sąd zadecyduje o jego przepadku na rzecz powiatu. Z powiadomienia dowie się także o tym, ile zapłaci za odholowanie auta oraz jego postój na parkingu depozytowym.