Legislacja

O poprawie jakości stanowionego prawa

16 kwietnia 2012

W Sejmie RP odbyła się dyskusja poświęcona prawidłowej legislacji. Wskazano na działania mogące poprawic jakość stanowionego prawa takie jak: stworzenie specjalnego kodeksu odnoszącego się do procedury legislacyjnej oraz powołanie internetowej platformy, przez którą możliwe byłyby konsultacje projektów ustaw. W debacie udział wzięli m.in. prawnicy-konstytucjonaliści, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz posłowie i senatorowie. Konferencja została zorganizowana w ramach prac sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Konstytucjonalista dr Ryszard Piotrowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wskazał, iż aktualnie w naszym kraju więcej czasu zajmuje ustawodawcy "poprawianie tego, co zostało zrobione, aniżeli tworzenie nowych regulacji". Podkreślił znaczenie szybkości stanowionego prawa, sprawności w pokonywaniu przeciwników zmian, a także skuteczności wprowadzanych nowelizacji.

Zaproponowany kodeks podstępowania legislacyjnego, to byłaby ustawa o tworzeniu prawa. Autorzy projektów zobowiązani byliby, właśnie tą ustawą, do konsultowania propozycji z organizacjami pozarządowymi, z ekspertami, z obywatelami. W ten sposób byłyby możliwe dyskusje i rozmowy np. w formie elektronicznej. Takie rozwiązanie mogłoby wykluczyć ewentualną pozorność procesu legislacyjnego.

Słowa kluczowe akty prawne Sejm RP