Legislacja

O problemach z wprowadzeniem ustawy o kierujących

29 marca 2012

6ae7b0dfa1516904b04d834ddfd469068c1d304b(Fot.: PD@N 323-1)

Na 11 posiedzeniu plenarnym Sejmu RP ogłoszona została interpelacja nr 3228 w sprawie problemów z wprowadzeniem ustawy o kierujących pojazdami, a szczególnie ponad 50% wzrostu kosztów uzyskania i utrzymania prawa jazdy. Zgłaszającym jest poseł Krzysztof Tchórzewski (fot.), adresatem minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Oto jej tekst:

 

Interpelacja (nr 3228)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie problemów z wprowadzeniem ustawy o kierujących pojazdami, a szczególnie ponad 50-procentowego wzrostu kosztów uzyskania i utrzymania prawa jazdy

Szanowny Panie Ministrze! Decyzją z dnia 5 stycznia Pan Minister przesunął wprowadzenie nowych regulacji przy egzaminowaniu przyszłych kierowców do 19 stycznia 2013 r. W trakcie procedowania nad tą ustawą wielokrotnie zwracałem uwagę na to, że jest ona zbyt skomplikowana, wprowadza nowe, tak naprawdę licencjonowane zawody, zwiększa prawie dwukrotnie koszt uzyskania prawa jazdy, a wprowadzona zasada okresu próbnego i jego konsekwencje potrajają koszty odpłatnych szkoleń obowiązkowych, zwiększają wielokrotnie możliwość utraty prawa jazdy, a jego ponowne uzyskanie staje się trudnym torem przeszkód, co wytwarza naturalny bodziec korupcyjny. Ponad 20 rozporządzeń o obszernym zakresie spraw regulowanych powoduje, że ich sumaryczna objętość prawdopodobnie przekroczy tysiąc stron. Jest to ewidentne przeregulowanie tej dziedziny naszego życia, a przecież bardzo trudno wyobrazić sobie życie bez samochodu.

Już obecnie według szacunków statystycznych po polskich drogach jeździ ok. 20 tys. kierowców bez prawa jazdy. Czy ta liczba się zwiększy po wprowadzeniu w życie tych restrykcyjnych przepisów? Ta liczba na pewno wzrośnie zdecydowanie, wydaje się, że więcej niż dwukrotnie. To zagrożenie zniweluje ewentualne pozytywne skutki tej ustawy. Wzrośnie wypadkowość, wydłużą się korki, wzrośnie nerwowość kierowców, w efekcie będzie więcej korupcji.

Na krótko przed wyborami prawdopodobnie resort zmienił koncepcję sposobu przeprowadzenia egzaminu teoretycznego, poprzez pośrednie zaproponowanie WORD-om wykorzystania do egzaminu systemu teleinformatycznego podobno bezprzetargowo budowanego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych i Hewlett-Packard, co spowodowało konieczność radykalnej zmiany przygotowanych wcześniej rozporządzeń oraz sprawiło, że dotychczasowe prace podjęte w tym zakresie okazały się całkowicie nieprzydatne. Przypominam, że mamy do czynienia ze swoistą powtórką z rozrywki, gdyż już pod koniec 2007 r., krótko po sformowaniu nowego rządu, ten sam resort poprzez inicjatywę poselską próbował zmieniać ustawę o transporcie drogowym, do której nie przygotowano aktów wykonawczych, zaś zmiany leżały w interesie tych samych firm teleinformatycznych. Było to zapisane wprost w uzasadnieniu do tamtej nowelizacji, o czym można przekonać się, korzystając z archiwum sejmowego.

Ministerstwo nie wdraża szeregu regulacji unijnych, takich jak pakiet drogowy, homologacja pojazdów i wielu innych dyrektyw, a główne zainteresowanie związane jest jakoś dziwnie z systemami teleinformatycznymi, mimo że na rynku już są przygotowane systemy do przeprowadzania egzaminu teoretycznego, alternatywne wobec tych lansowanych

W związku z tymi wątpliwościami i wielkimi uciążliwościami zapisów ustawy dla Polaków oraz faktem, że jest to 139 artykułów, a niewiele ponad 20 dotyczy implementacji przepisów Unii Europejskiej, do przyszłego roku resort może przeprowadzić krótką ustawę je wdrażającą. Dałoby to możliwość uchylenia tej kontrowersyjnej ustawy. W związku z tym proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do następujących pytań:

·Dlaczego od kwietnia 2011 r. nie zostały wydane przepisy wykonawcze związane z wejściem w życie nowych zasad egzaminu teoretycznego?

·Kto personalnie i dlaczego podjął decyzję, by wiązać wejście w życie nowych zasad przeprowadzania egzaminu teoretycznego z wdrożeniem systemu teleinformatycznego łączącego WORD-y z systemem Kierowca?

·Czy wobec braku aktów wykonawczych decyzja ta była podjęta w oparciu o obowiązujące prawo?

·Jaka była konkretna podstawa prawna podjętych działań w tym zakresie?

·Jakie są podstawy prawne, aby WORD-y ponosiły koszty systemu informatycznego w zakresie wykraczającym poza kwestie związane z przeprowadzaniem egzaminów?

·Dlaczego samorządowe osoby prawne mają ponosić koszty związane z proponowanym przez ministerstwo sposobem przesyłania informacji, szczególnie że do tej pory nie stanowi o tym żaden akt prawny?

·Czy w dobie kryzysu zasadne jest, aby w drodze pozaprawnej przyjmować rozwiązania, które prawdopodobnie zwiększą o wiele razy koszty systemów informatycznych funkcjonujących w WORD-ach?

·W jaki sposób resort zbierał informacje o braku gotowości WORD-ów do rozpoczęcia egzaminów? Czy sygnały te docierały do resortu?

·Wobec braku opracowania i wydania odpowiednich aktów wykonawczych WORD-y nie miały możliwości ani żadnych szans, by wdrażać coś, co powinien przygotować resort, a one tego nie otrzymały. Dlaczego za brak możliwości wdrożenia ustawy w życie obwinia się samorządy wojewódzkie?

·Czy rok od opublikowania ustawy nie był wystarczającym czasem do przeprowadzenia akcji informacyjnej i wydania aktów wykonawczych?

Z poważaniem Poseł Krzysztof Tchórzewski

Siedlce, dnia 12 marca 2012 r.