Legislacja

O przebiegu autostrady decyduje wyłącznie GDDKiA

9 sierpnia 2007

Wyrok NSA umożliwił rozpoczęcie budowy drogi ekspresowej S19, zwanej obwodnicą Lublina. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną mieszkańców terenów, przez które ma biec obwodnica, gdyż o przebiegu autostrady i drogi ekspresowej decyduje wyłącznie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ani wojewoda, który wydaje decyzję lokalizacyjną, ani sąd nie mają możliwości prawnej ingerencji w poszczególne warianty przebiegu trasy przedstawione przez GDDKiA. -Gdyby nawet sąd doszedł do przekonania, że nie jest to dobry wariant, nie może go podważyć, jeżeli nie zostały naruszone przepisy - powiedział sędzia Andrzej Gliniecki. Wojewoda i sąd nie mogą też badać kwestii kosztów ani ekonomiki takich przedsięwzięć. Decyduje o tym tzw. specustawa z 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Trybunał Konstytucyjny, do którego została zaskarżona, nie dopatrzył się jej niezgodności z konstytucją. Ustawa traci co prawda moc w tym roku, ale przygotowywana nowelizacja ma przedłużyć jej obowiązywanie. A ponieważ m.in. wyłączyła plany zagospodarowania przestrzennego, GDDKiA może zmieniać przebieg odcinków planowanych tras. Wyrok NSA jest ostateczny. Protestujący myślą o skardze do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.