Legislacja

O regulacjach budzących wątpliwości interpretacyjne itd.

5 czerwca 2012

Kolejne - czwarte - wspólne wystąpienie przedstawicieli środowisk ośrodków szkolenia kierowców. Do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wystosowany został uzgodniony tekst wspólnego wniosku. W zaadresowanym do sekretarza stanu Tadeusza Jarmuziewicza liście, jego sygnatariusze postulują pilne zmiany w regulacjach zamieszczonych w projektach rozporządzeń wykonawczych do ustawy o kierujących pojazdami.

Zachęcamy do lektury i dyskusji - tygodnik@prawodrogowe.pl

67147ac0e02e5faa82f71364c5ede1b4a3d687b7f881c869f3f2466910c3eba043046eee7835f178062e4a4fdf0450e14520d4f3f00dd8269b78025c

ef17003adda68bf1cb8ff03bfa7770012ecd05c7

(Fot.: PD@N – 430-1-4)